יום א', ח’ בטבת תשע”ט
דף הבית מרחבי ‏כיתות אלבום תמונות יצירת קשר

לוח צלצולים שעת אפס 8:25-7:40 שיעור ראשון 9:15-8:25 שיעור שני 09:55-9:15 הפסקת אוכלהפסקה 09:55-10.00 10:20-10:00 שיעור שלישי 11:05-10:20 הפסקה 11:15-11:05 שיעור רביעי 12:00-11:15 הפסקה 12:10-12:00 שיעור חמישי 12:55-12:10 הפסקה 13:0-12:55 שיעור שישי 13:45-13:00 הפסקה 13:50-13:45 שיעור שביעי 14:35-13:50 שיעור שמיני 15:20-14:35