יום א', ח’ בטבת תשע”ט
דף הבית מרחבי ‏כיתות אלבום תמונות יצירת קשר

להורים ולתלמידים!בית ספרנו שוקד על טיפוח אקלים חינוכי מיטבי. על מנת לאפשר אורח חיים בטוח ומוגן, על בסיס של יחסי כבוד, אמון ושיתוף פעולה, ניסחנו יחד, הנהלה, מורים, תלמידים והורים, מערכת חוקים אחידה אשר "תפעל כלשונה" בכל מקרה של התנהגות הנוגדת את מדיניות ביה"ס. מערכת חוקים זו מושתתת על תקנון ביה"ס שנכתב בהלימה וברוח חוזר מנכ"ל- משרד החינוך.אנו מאמינים כי שילוב עקרונות המסמך באורח החיים הבית ספרי מאפשר תקשורת מכבדת התורמת לאקלים מיטבי ומצפים לשיתוף פעולה של כל באי ביה"ס על מנת שביה"ס יהיה מקום שנעים לשהות בו, ללמוד ולהתפתח. לידיעתכם : כל התלמידים מתחילים בציון התנהגות 100 בכל מחצית. כל הפרה של "חוק בל יעבור" ואופן הטיפול יתועדו ב"משוב" וכן תקוזזנה נקודות בציון בהתנהגות בהתאם ל"מפתח הניקוד" המופיע בסוף המסמך. ההורים מתבקשים לעקוב אחר תיפקוד בנם/בתם באמצעות תוכנת ה"משוב". על מנת לקבל תמונה מלאה ועדכנית על מצב ההתנהגות והלימודים של התלמיד/ה יש לבדוק במשוב גם בלשונית "אירועי שיעור" וגם בלשונית "אירועים מחוץ לשיעור". תקנון מצורף :